rok.
wysoki kontrast:

Ogłoszenie o przetargu – przeprowadzenie szkoleń

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu „Maksymilian” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Autor publikowanej informacji: Renata Jakus
Informacja zamieszczona przez: Dariusz Kujawski
Data wytworzenia informacji:08 lipca 2014 13:25
Data ostatniej modyfikacji: 25 lipca 2014 15:16
Ostatnio modyfikowane przez: Dariusz Kujawski

1649 wyświetleń