rok.
wysoki kontrast:

Informacje nieudostępnione w BIP

Informacje nieudostępnione w BIP

 

Informacja publiczna nie zamieszczona na stronie podmiotowej BIP może być udostępniona na wniosek zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198). W celu uzyskania informacji wypełniony wniosek należy przesłać na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej
ul. Getta Żydowskiego 21B
98-220 Zduńska Wola

lub

e-mail: sekretariat@mopscos.pl

 

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach:

1. o ochronie informacji niejawnych,

2. o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych

 

Prawo do informacji publicznej podlega także ograniczeniu ze względu na:

1. tajemnicę przedsiębiorcy, chyba że przedsiębiorca zrezygnuje z przysługującego mu prawa,

2. prywatność osoby fizycznej, z dwoma wyjątkami:

    a. ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach fizycznych pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzania i wykonywania funkcji,

    b. osoba fizyczna rezygnuje z przysługującej ochrony jej prywatności

 

Każdą stronę biuletynu można wydrukować lub zapisać na lokalnym komputerze. Dotyczy to również każdego dokumentu zamieszczonego w formie załącznika, znajdującego się na danej stronie.


Autor publikowanej informacji: Dariusz Kujawski
Informacja zamieszczona przez: Dariusz Kujawski
Data wytworzenia informacji:18 stycznia 2013 10:05
Data ostatniej modyfikacji: 13 maja 2019 16:42
Ostatnio modyfikowane przez: Dariusz Niedbała

4521 wyświetleń