rok.
wysoki kontrast:

Informacja dla osób niesłyszących

INFORMACJA

dla osób doświadczonych trwale lub okresowo trudnościami w komunikowaniu się,
zwanych dalej „osobami uprawnionymi”.

 

W związku z Ustawą z 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243) informujemy, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, udostępnia usługi pozwalające na komunikowanie się osób uprawnionych w kontaktach z naszym Ośrodkiem za pomocą następujących środków:

  • korzystanie z poczty elektronicznej – sekretariat@mopscos.pl ,
  • przesyłanie faksów na numer – 43 823-67-79,
  • osobiste stawiennictwo w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli z siedzibą przy ul. Getta Żydowskiego 21B, 98-220 Zduńska Wola, I piętro, sekretariat
  • przesłanie wypełnionych dokumentów na adres Ośrodka jak wyżej.

Ponad to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli zapewnia:

  • możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej,
  • osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, zgłoszenie powinno być dokonane w formie pisemnej, bądź pocztą elektroniczną lub nadane faksem na podane powyżej adresy,

 


Autor publikowanej informacji: Dariusz Kujawski
Informacja zamieszczona przez: Krzysztof Białecki
Data wytworzenia informacji:05 lutego 2013 11:09
Data ostatniej modyfikacji: 02 marca 2018 16:56
Ostatnio modyfikowane przez: Dariusz Niedbała

7240 wyświetleń