rok.
wysoki kontrast:

Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi biuletynu informacji publicznej (BIP)

 

Podstawowe informacje dotyczące BIP

 

Dnia 6 września 2001 r. uchwalona została ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112, poz.1198), która określa zasady i tryb dostępu do informacji publicznej. Ustawa wylicza również podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznych.

Celem ustawy jest wprowadzenie jednolitych zasad udostępniania informacji publicznych, w postaci urzędowego publikatora teleinformatycznego – Biuletyn Informacji Publicznej.

 

W rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.Nr 10, poz. 68) określone zostały między innymi szczegółowe wymagania dotyczące układu ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej. W rozporządzeniu określono również budowę Podmiotowych Stron BIP.

Zgodnie z nim Podmiotowa Strona BIP zawiera:

1. logo (znak graficzny) BIP, umieszczone w górnej części strony;

2. adres redakcji strony głównej BIP;

3. imię i nazwisko, numer telefonu, numer telefaksu i adres poczty elektronicznej co najmniej jednej z osób redagujących stronę główną BIP;

4. instrukcję korzystania z BIP;

5. spis podmiotów;

6. menu przedmiotowe;

7. informacje o podmiotach (w szczególności URL strony podmiotowej BIP) prowadzących strony podmiotowe BIP;

8. moduł wyszukujący.

 

Obsługa BIP

 

Strona podmiotowa BIP, na której się Państwo znajdujecie została stworzona zgodnie z powyżej wymienionymi przepisami. Uzyskanie informacji zamieszczonej na stronie odbywa się poprzez kliknięcie lewym klawiszem myszy na interesującą nas kategorię informacji, a następnie, po jej rozwinięciu, na jej podkategorię.

 

Biuletyn zawiera elementy określone w rozporządzeniu , jak i elementy dodatkowe:

1. „Menu Przedmiotowe” – znajduje się po lewej stronie. Zawiera informacje publiczne udostępnione w BIP przez dany podmiot. Jego struktura, jak i zawartość merytoryczna mogą być modyfikowane przez redaktora BIP;
2. „Redakcja” – kategoria znajdująca się się po lewej stronie menu przedmiotowego. Zawiera wszelkie dane dotyczące osób redagujących podmiotową stronę BIP;
3. „Instrukcja obsługi” – kategoria znajdująca się po lewej stronie menu przedmiotowego. Umożliwia ona zapoznanie się z zasadami użytkowania Biuletynu;
4. „Liczba odwiedzin” – informacja w prawy dolnym rogu ekranu i określa liczbę wyświetleń podmiotowej strony BIP (liczbę wejść na stronę), od dnia uruchomienia strony;
5. „Moduł wyszukujący” – funkcja znajduje się w lewym górnym rogu ekranu. Pozwala on na wyszukiwanie interesujących nas informacji, poprzez wpisanie słowa lub frazy (po wpisaniu danego słowa lub frazy wyświetlą się wszystkie opublikowane w BIP artykuły zawierające interesujące nas słowo lub frazę);
6. „Historia zmian” – znajduje się poniżej każdego wyświetlonej artykułu i określa datę danej zmiany artykułu, danych osoby która zmiany dokonała, daty modyfikacji. Dodatkowo, możemy prześledzić jakie zmiany zaszły pomiędzy kolejnymi wersjami wpisów.

 

Dodatkowe elementy BIP

 

„Aktywne menu” – opcja ta umożliwia na zorientowanie się w jakiej kategorii i podstronie aktualnie się znajdujemy. Po kliknięciu na daną kategorię/podstronę, aktualne menu zostanie pogrubione. Dodatkowo, na każdej podstronie aktualnie wyświetlanej, znajdziemy informację o tym, w jakiej kategorii znajdujemy się obecnie.

„Odnośnik do strony głównej BIP” – logo (znak graficzny) BIP, umieszczone w górnej części strony podmiotowej BIP umożliwiający przejście na stronę główna BIP (www.bip.gov.pl) poprze klikniecie w logo.

 

Każdą stronę biuletynu można wydrukować lub zapisać na lokalnym komputerze. Dotyczy to również każdego dokumentu zamieszczonego w formie załącznika, znajdującego się na danej stronie.


Autor publikowanej informacji: Dariusz Kujawski
Informacja zamieszczona przez: Dariusz Kujawski
Data wytworzenia informacji:18 stycznia 2013 09:50
Data ostatniej modyfikacji: 18 stycznia 2013 10:09
Ostatnio modyfikowane przez: Dariusz Kujawski

4592 wyświetleń