rok.
wysoki kontrast:

Ogłoszenie o przetargu – usługa doradztwa zawodowego, psychologicznego, prawnego oraz przeprowadzenie zajęć w grupie samopomocowej dla osób z problemem alkoholowym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na usługę doradztwa zawodowego, psychologicznego, prawnego oraz przeprowadzenie zajęć w grupie samopomocowej dla osób z problemem alkoholowym  w ramach Projektu „Maksymilian” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Autor publikowanej informacji: Renata Jakus
Informacja zamieszczona przez: Dariusz Kujawski
Data wytworzenia informacji:18 kwietnia 2014 14:57
Data ostatniej modyfikacji: 15 maja 2014 14:49
Ostatnio modyfikowane przez: Dariusz Kujawski

1651 wyświetleń