rok.
wysoki kontrast:

Rozeznanie rynku – szkolenia i poradnictwa w ramach Klubu Integracji Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na przeprowadzenie szkolenia i poradnictwa w ramach Klubu Integracji Społecznej w zakresie doradztwa zawodowego, psychologicznego, doradztwa prawnego oraz przeprowadzenie zajęć w grupie samopomocowej dla osób z problemem alkoholowym w ramach Projektu „Maksymilian” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Powyższe zamówienie publiczne zostanie zrealizowane w 2014r.

Formularz cenowy-KIS
Formularz cenowy-KIS
Rozmiar 209 kB

Autor publikowanej informacji: Renata Jakus
Informacja zamieszczona przez: Dariusz Kujawski
Data wytworzenia informacji:30 grudnia 2013 14:19
Data ostatniej modyfikacji: 22 stycznia 2014 15:00
Ostatnio modyfikowane przez: Dariusz Kujawski

12349 wyświetleń