rok.
wysoki kontrast:

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego – zajęcia w grupie samopomocowej dla osób z problemem alkoholowym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli realizujący Projekt „Maksymilian” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę przeprowadzenia zajęć w grupie samopomocowej dla osób z problemem alkoholowym zostało unieważnione.


Autor publikowanej informacji: Renata Jakus
Informacja zamieszczona przez: Dariusz Kujawski
Data wytworzenia informacji:10 września 2013 09:21
Data ostatniej modyfikacji: 10 września 2013 09:21
Ostatnio modyfikowane przez: Dariusz Kujawski

3145 wyświetleń