rok.
wysoki kontrast:

Zapytanie ofertowe – zajęcia w grupie samopomocowej dla osób z problemem alkoholowym

Zapytanie ofertowe w trybie art. 4 ust. 8 Prawo Zamówień Publicznych na przeprowadzenie zajęć w grupie samopomocowej dla osób z problemem  alkoholowym w ramach Projektu „Maksymilian” współfinansowanego ze środków   Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe
Rozmiar 372 kB

Autor publikowanej informacji: Renata Jakus
Informacja zamieszczona przez: Dariusz Kujawski
Data wytworzenia informacji:02 sierpnia 2013 11:21
Data ostatniej modyfikacji: 14 sierpnia 2013 19:27
Ostatnio modyfikowane przez: Dariusz Kujawski

1680 wyświetleń