rok.
wysoki kontrast:

Ogłoszenie wyników przetargu – przeprowadzenie szkoleń

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli ogłasza wyniki przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu „Maksymilian” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Autor publikowanej informacji: Renata Jakus
Informacja zamieszczona przez: Dariusz Kujawski
Data wytworzenia informacji:05 lipca 2013 14:05
Data ostatniej modyfikacji: 02 sierpnia 2013 12:41
Ostatnio modyfikowane przez: Krzysztof Białecki

1438 wyświetleń