rok.
wysoki kontrast:

Ogłoszenie o przetargu – szkolenia i poradnictwo zawodowe, psychologiczne i prawne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia i poradnictwa w zakresie doradztwa zawodowego, psychologicznego oraz doradztwa prawnego w ramach Projektu „Maksymilian” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Autor publikowanej informacji: Renata Jakus
Informacja zamieszczona przez: Dariusz Kujawski
Data wytworzenia informacji:21 marca 2013 15:13
Data ostatniej modyfikacji: 15 kwietnia 2013 13:23
Ostatnio modyfikowane przez: Dariusz Kujawski

3905 wyświetleń