rok.
wysoki kontrast:

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego – paczki świąteczne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli realizujący zadanie pn. paczki Świąteczne w ramach Projektu „Maksymilian” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki informuje, że realizację w/w zadania zlecono firmie PPHU „SERTOM”- Zduńska Wola, Opiesin 86a na kwotę 3.843,00 zł brutto.


Autor publikowanej informacji: Renata Jakus
Informacja zamieszczona przez: Dariusz Kujawski
Data wytworzenia informacji:23 grudnia 2014 10:10
Data ostatniej modyfikacji: 23 grudnia 2014 10:10
Ostatnio modyfikowane przez: Dariusz Kujawski

1680 wyświetleń