rok.
wysoki kontrast:

Ogłoszenie o przetargu – dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli ogłasza  przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych  w ramach Projektu „Maksymilian” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Autor publikowanej informacji: Renata Jakus
Informacja zamieszczona przez: Dariusz Kujawski
Data wytworzenia informacji:27 maja 2014 17:28
Data ostatniej modyfikacji: 16 czerwca 2014 11:05
Ostatnio modyfikowane przez: Dariusz Kujawski

1682 wyświetleń