rok.
wysoki kontrast:

Zapytanie ofertowe – zajęcia w grupie samopomocowej dla osób z problemem alkoholowym

Zapytanie ofertowe w trybie art. 4 ust. 8 Prawo Zamówień Publicznych na przeprowadzenie zajęć w grupie samopomocowej dla osób z problemem alkoholowym w ramach Projektu „Maksymilian” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe
Rozmiar 370 kB

Autor publikowanej informacji: Renata Jakus
Informacja zamieszczona przez: Dariusz Kujawski
Data wytworzenia informacji:14 sierpnia 2013 19:31
Data ostatniej modyfikacji: 10 września 2013 13:17
Ostatnio modyfikowane przez: Dariusz Kujawski

3000 wyświetleń