rok.
wysoki kontrast:

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów dla osób niepełnosprawnych, dla osób częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli prowadzi  nabór kandydatów do bazy opiekunów prawnych i kuratorów dla osób niepełnosprawnych, dla osób częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych.

Dodatkowych informacji udzielają:

Mirosława Jakubowska – Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli ul. Getta Żydowskiego 21b, tel. 43 823 53 82

Beata Synowiec – Kierownik Sekcji Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli ul. Getta Żydowskiego 21b, tel. 43 823 53 95

Danuta Raczkowska-Pacelt – radca prawny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli ul. Getta Żydowskiego 21b, tel. 43 823 53 92 (wtorek 8.00-10.00, piątek 8.00-10.00)

Wymagane dokumenty:

- CV

- zgłoszenia, stanowiącego zgodę na pełnienie funkcji opiekuna prawnego i kuratora dla osoby niepełnosprawnej, dla osoby częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionej

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii, stanie zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji opiekuna lub kuratora, niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

- oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Swoją kandydaturę należy zgłosić do  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli do dnia 30.06.2016 r. w formie papierowej na adres:

ul. Getta Żydowskiego 21b

98-220 Zduńska Wola

 

lub elektronicznej na adres e-mail:

sekretariat@mopscos.pl


Autor publikowanej informacji: Beata Synowiec
Informacja zamieszczona przez: Dariusz Kujawski
Data wytworzenia informacji:21 czerwca 2016 20:13
Data ostatniej modyfikacji: 16 lutego 2018 15:11
Ostatnio modyfikowane przez: Dariusz Niedbała

1388 wyświetleń